ماماטּ فاطمـــــﮧماماטּ فاطمـــــﮧ، تا این لحظه 27 سال و 10 روز سن دارد
بابا سجاנبابا سجاנ، تا این لحظه 32 سال و 18 روز سن دارد
پیـפند ماماטּ פ باباپیـפند ماماטּ פ بابا، تا این لحظه 3 سال و 11 ماه و 17 روز سن دارد
נخترمـפטּ آيليـטּנخترمـפטּ آيليـטּ، تا این لحظه 3 سال و 11 روز سن دارد
פب فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماפب فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ما، تا این لحظه 4 سال و 10 روز سن دارد

♥ فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماماטּ פ بـابــا آیلیـטּ ♥

لباس ...

  هفته پیش بردیمت رشت دکتر یونس پور که شیرخشکتو عوض کنه ، موقع معاینه با دقت تمام نگاه به دکتر میکردی ، آقای دکتر نازت میکرد و شما فقط و فقط نگاه میکردی ، الهی فدات بشم که اینقده باهوشی ... دکتر میگفت ماشالا خوبه ، وزنشم خوبه ، ماشالا ماشالا مسیر داروخونه مغازه ای بود به بابایی گفتم بریم ببینیم لباسای خوشکلی داره یا نه ! من و بابایی 2 لباس واست انتخاب کردیم تنت کردیم بی انصافی نباشه شما هم خیلی صبوری کردی ، خانومی کردی ، پا به پای ما همه ی لباسارو تنت زدی بدونه اینکه گریه ای کنی ، افرین مامانی     ...
29 خرداد 1395
1