♥ فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماماטּ פ بـابــا آیلیـטּ ♥

❤❤ مـاه مـטּ بهترטּ هدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــﮧ خداوند ❤❤

تاریخ اشنایی ...

  تاریخ اشنایـے من و عشقم سجاد و خونواده ها   تاریخ آشنایـے : 3 / آذر / 1393 ( چهارشنبـﮧ ) ساعت : 21:35 ( شب ) منزل خالــﮧ ے عزیزم با حضور : مامان و باباے سجاد ، مامان و بابا و داداش خودم خالـــﮧ و شوهرخالـــﮧ و دختر و پسرش و با حضور گل و گل سبد مجلس منو عشقم اولین صحبت هاے منو عشقم با حضور دخترخالم : همون شب در ساعت 22:15 با ڪلـے استرس جالبش اینجاس از بس با ناخنم ور رفتم ڪــﮧ شیڪست سجاد هم نگام میڪرد یڪدفعــﮧ گفت : شیڪستـے     ...
21 دی 1393
1