ماماטּ فاطمـــــﮧماماטּ فاطمـــــﮧ، تا این لحظه 27 سال و 10 روز سن دارد
بابا سجاנبابا سجاנ، تا این لحظه 32 سال و 18 روز سن دارد
پیـפند ماماטּ פ باباپیـפند ماماטּ פ بابا، تا این لحظه 3 سال و 11 ماه و 17 روز سن دارد
נخترمـפטּ آيليـטּנخترمـפטּ آيليـטּ، تا این لحظه 3 سال و 11 روز سن دارد
פب فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماפب فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ما، تا این لحظه 4 سال و 10 روز سن دارد

♥ فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماماטּ פ بـابــا آیلیـטּ ♥

تاریخ اشنایی ...

  تاریخ اشنایـے من و عشقم سجاد و خونواده ها   تاریخ آشنایـے : 3 / آذر / 1393 ( چهارشنبـﮧ ) ساعت : 21:35 ( شب ) منزل خالــﮧ ے عزیزم با حضور : مامان و باباے سجاد ، مامان و بابا و داداش خودم خالـــﮧ و شوهرخالـــﮧ و دختر و پسرش و با حضور گل و گل سبد مجلس منو عشقم اولین صحبت هاے منو عشقم با حضور دخترخالم : همون شب در ساعت 22:15 با ڪلـے استرس جالبش اینجاس از بس با ناخنم ور رفتم ڪــﮧ شیڪست سجاد هم نگام میڪرد یڪدفعــﮧ گفت : شیڪستـے     ...
21 دی 1393
1