♥ فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماماטּ פ بـابــا آیلیـטּ ♥

❤❤ مـاه مـטּ بهترטּ هدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــﮧ خداوند ❤❤

تولدت مبارک همنفسم ...

    لی لی لی لی لی    تولد شوهریمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فداااااااااات بشم شوهری 30 ساله شدی الهـــــــــــــــــــی که 1000 ساله شی   سوسوی ستارگان آسمان در التهاب آمدن توست آمدی و آسمان و زمین را برایم بهشت کردی تنها ستاره ی آسمان دلم تولدت مبارک . . .   ...
10 آذر 1395

تاریخ تولد ...

            تاریخ تولد شوهری : 65/9/10 تاریخ تولد همسری : 70/9/18 تاریخ تولد دخملی : 94/9/17   بله بله هممون آذری هستیم آیلین یه روز قبل از تولدم به دنیا اومد بدون هماهنگی یعنی دخملی پاشو فشار داد و کیسه آب پاره شد که در پست های بعدی تعریف میکنم   ...
29 خرداد 1395

تـפلدم مبارڪــــــــــــــــــ ...

    تـפلدم مبارڪــــــــــــــــــ ، 23 سالـــــﮧ شدم 1000 سالــــــــﮧ شم ایشالا در ڪنار خانـפاده פ اقامـפטּ        ...
18 آذر 1393
1