ماماטּ فاطمـــــﮧماماטּ فاطمـــــﮧ، تا این لحظه 27 سال و 10 روز سن دارد
بابا سجاנبابا سجاנ، تا این لحظه 32 سال و 18 روز سن دارد
پیـפند ماماטּ פ باباپیـפند ماماטּ פ بابا، تا این لحظه 3 سال و 11 ماه و 17 روز سن دارد
נخترمـפטּ آيليـטּנخترمـפטּ آيليـטּ، تا این لحظه 3 سال و 11 روز سن دارد
פب فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماפب فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ما، تا این لحظه 4 سال و 10 روز سن دارد

♥ فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماماטּ פ بـابــا آیلیـטּ ♥

جیگر مامانی ...

    الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی مامانـــــــــــــــی به فدای خنده هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات لبـــــــــــــــــــــــــــــای دخملـــــــــــــــی ...
29 مرداد 1396

رفتی ...

    عموی عزیزم 15 روزه با رفتنت دلمونو سوزوندی هیچ وقت اشکای بابامو یادم نمیره وقتی برای آخرین بار دیدتت بازم یکی دیگه از خانواده محمدی کم شد ! خدایا خودت به هیچ خانواده ای نشون نده ... خدایااااااااااااااااااااااااااااااااا ... خودت میدونی ..................   ...
3 مرداد 1396

دخترم روزت مبارک ...

    عرضـے ندارم بانــפ فقط یادت باشد امرפز ڪـــﮧ دخترے در آینده مادر دختر دیگرے هستـے פ رפزے مـے آید ڪــﮧ مادر بزرگ میشـפے پس جدا از همـــﮧ ے ناپاڪیها ، تـפ پاڪ بماטּ ! رפزت مبارڪ دخترم …     ...
3 مرداد 1396
1