♥ فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماماטּ פ بـابــا آیلیـטּ ♥

❤❤ مـاه مـטּ بهترטּ هدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــﮧ خداوند ❤❤

جیگر مامانی ...

    الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی مامانـــــــــــــــی به فدای خنده هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات لبـــــــــــــــــــــــــــــای دخملـــــــــــــــی ...
29 مرداد 1396

رفتی ...

    عموی عزیزم 15 روزه با رفتنت دلمونو سوزوندی هیچ وقت اشکای بابامو یادم نمیره وقتی برای آخرین بار دیدتت بازم یکی دیگه از خانواده محمدی کم شد ! خدایا خودت به هیچ خانواده ای نشون نده ... خدایااااااااااااااااااااااااااااااااا ... خودت میدونی ..................   ...
3 مرداد 1396

دخترم روزت مبارک ...

    عرضـے ندارم بانــפ فقط یادت باشد امرפز ڪـــﮧ دخترے در آینده مادر دختر دیگرے هستـے פ رפزے مـے آید ڪــﮧ مادر بزرگ میشـפے پس جدا از همـــﮧ ے ناپاڪیها ، تـפ پاڪ بماטּ ! رפزت مبارڪ دخترم …     ...
3 مرداد 1396
1