♥ فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماماטּ פ بـابــا آیلیـטּ ♥

❤❤ مـاه مـטּ بهترטּ هدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــﮧ خداوند ❤❤

11 ماهگیت مبارک عزیزم ...

    دختر نازم 11 ماهگیت مبارک باید بگم که خیلی شیرینی و خیلی شیطونی من و بابا سجاد کلی عاشقتیم ، یعنی واست میمیریم عزیزکم ، من به همچین دختری مینازم 11 ماه از زمینی شدنت میگذره و من چقد خوشبختم ، خدایا ممنونم بابت هدیه ی زیبایت باید بگم کلی چیز میز یاد گرفتی : دست میزنی ، اگه تلویزیون اهنگی پخش کنه میرقصی و دست میزنی و میخندی ، اگه بهت بگم دست دست کلی دست میزنی و ذوق میکنی ، خیلی فضولی به همه چی دست میکشی ، اجازه نمیدی مامانی بره WC کلی گریه میکنی ، 24 ساعته سرت تو کشوی میز تلویزیونه ، اگه بهت بگم آیلین گاز بگیر ناجور میگیری جوری که میمیرم از درد ، 6 عدد مروارید خوشکل داری که م...
18 آبان 1395