♥ فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماماטּ פ بـابــا آیلیـטּ ♥

❤❤ مـاه مـטּ بهترטּ هدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــﮧ خداوند ❤❤

علی اصغر ...

   آیلینم در مراسم علی اصغر  طفل 6 ماهه خودت مراقب همه نی نی ها باش    نوه جانباز 70% حاج اسماعیل محمدی در مراسم شیرخوارگان    بابای خوبم الهی فدای دست و چشت بشم که ازشون گذشتی تا ما مردم ایران راحت زندگی کنیم    این عکسی بوده که در تلگرام کانال اخبار فومن گذاشتن و همه به پدرجون نشونت میدادن میگفتن عکس نوتو گذاشتن کانال  الهی فداتون بشم   ...
26 مهر 1395
1