ماماטּ فاطمـــــﮧماماטּ فاطمـــــﮧ، تا این لحظه 27 سال و 10 روز سن دارد
بابا سجاנبابا سجاנ، تا این لحظه 32 سال و 18 روز سن دارد
پیـפند ماماטּ פ باباپیـפند ماماטּ פ بابا، تا این لحظه 3 سال و 11 ماه و 17 روز سن دارد
נخترمـפטּ آيليـטּנخترمـפטּ آيليـטּ، تا این لحظه 3 سال و 11 روز سن دارد
פب فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماפب فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ما، تا این لحظه 4 سال و 10 روز سن دارد

♥ فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماماטּ פ بـابــا آیلیـטּ ♥

علی اصغر ...

   آیلینم در مراسم علی اصغر  طفل 6 ماهه خودت مراقب همه نی نی ها باش    نوه جانباز 70% حاج اسماعیل محمدی در مراسم شیرخوارگان    بابای خوبم الهی فدای دست و چشت بشم که ازشون گذشتی تا ما مردم ایران راحت زندگی کنیم    این عکسی بوده که در تلگرام کانال اخبار فومن گذاشتن و همه به پدرجون نشونت میدادن میگفتن عکس نوتو گذاشتن کانال  الهی فداتون بشم   ...
26 مهر 1395
1