ماماטּ فاطمـــــﮧماماטּ فاطمـــــﮧ، تا این لحظه 27 سال و 10 روز سن دارد
بابا سجاנبابا سجاנ، تا این لحظه 32 سال و 18 روز سن دارد
پیـפند ماماטּ פ باباپیـפند ماماטּ פ بابا، تا این لحظه 3 سال و 11 ماه و 17 روز سن دارد
נخترمـפטּ آيليـטּנخترمـפטּ آيليـטּ، تا این لحظه 3 سال و 11 روز سن دارد
פب فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماפب فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ما، تا این لحظه 4 سال و 10 روز سن دارد

♥ فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماماטּ פ بـابــا آیلیـטּ ♥

دوقلوها ...

  2 قلـــــــــــــــــــو   من 2 تا خواهرشوهر دارم ، یعنـے 2 قلو هستن 13 سالشوووونــــﮧ امیدوارم منم 2 قلو بیارم بــــﮧ بــــﮧ چــــﮧ شود ...     ...
28 دی 1393

نی نی ...

    سلام نی نی ناناسم ، هر کجا که نی نی ببینم دلم ضعف میره عزیزم ، به بابایی میگم نی نی میخوام ، بابایی میگه تو دیوونه ای ، خب عزیزدلم چیکار کنم با دلم که نی نی میخواد ، عروسیمونم که 26 فروردینه ، ای کاش زودتر میشد عروسیمون     ...
28 دی 1393

ماسوله و برف بازی ...

    پنجشنبـــﮧ هواے فومن سرد و بارونـے بود و لا بـــﮧ لاے بارون برف هم میبارید حدس زدیم ڪــﮧ ماسولــﮧ برف باریده من و مامان و عشقم تصمیم گرفتیم ڪــﮧ بریم ماسولــﮧ و رفتیم خیلـے خوش گذشت ، ڪلـے برف بازے ڪردیم البته من اینقد سردم بود ڪــﮧ دس بــﮧ برف نزدم ولی سجادم ڪلـے با داداش و مامانم برف بازے ڪرد و در اخر داداشم لیز خورد و ڪلـــے خندیدیم تو راه برگشت هم من خوابم برد             ...
22 دی 1393

عروسیمون ...

  تاریخ عروسیمون : 26 فروردین 1394 چهـــــــــآرشنبــــــــــــــــــــــﮧ تالار شیڪـ و پیڪـ پردیس         از اونجایـے ڪـﮧ تالارهارو رزرو ڪردن ، تصمیم گرفتیم پردیس رو انتخاب ڪنیم خیلـے هم شیڪـ و زیباست و با ڪـلاس   منوے غذا : زرشڪـ پلو با مرغ ، باقالے پلو با گوشت و روغن حیوانے ، برنج سفید ، فسنجون تــﮧ چین ، ڪوڪـو مرغ ، انواع سالاد شیرازے ، سالاد فصل ، سالاد ماڪـارونے ماست بورانـــے ، زیتون پرورده ، بره ، بوقلمون انواع دسر ژلـــــﮧ و ڪـرم ڪـارامل ، دوغ و نوشابـــــﮧ     ...
21 دی 1393

صورت برداری ...

  دفتر صورت بردارے و ڪلـے خاطراتـے ڪــــﮧ بــــﮧ همراه داره         خـנا جـפوפوפوפوטּ شڪـــــــــــــــرت     مبارڪمـפטּ باشـــــــــــــــﮧ     ...
21 دی 1393

دلتنگی اقامون ...

  اس ام اس زندگیم برا ے من ساعت : 21:37   سجـآد : بخدا دلم خیلـے واست تنگ شده ، امروز وقتـے ندیدمت انگارے یڪسال واسم گذشت ... خیلـے سختــــﮧ ڪــﮧ پیشم نیسـے ، خیلـے دوستت دارم عشقم تمام امروز ڪنارم حست میڪردم تمام زندگـے من   پ.ن : عشقم منم دلتنگتم ولـــے تحمل میڪنم ڪـــﮧ صبح ببینمت خیلـــــــــــــــــــــــــے دوستت دارم   بمیرم بمیرم واســــﮧ اون قد و بالات بمیرم بمیرم واســـــﮧ اون چشم گیرات     ...
21 دی 1393

دل تنگی ...

  عشقم از صبحـے رفتـــﮧ سرکار ، رضوانشهر و لاهیجان و ... صبحـے فقط خداحافظـے کردو رفت و دیگــــﮧ ندیدمش خیلیـے سختــــﮧ بـے سجادم ! و چقد ثانیــــﮧ ها دیر میگذرن ... خدا جووووووووووووون من دل تنگشم ، کارش زود تموم شـــﮧ و سلامت برگرده     ڪنارم هستـے و اما ' دلم ' تنگ میشـــﮧ هر لحظـــﮧ خودت مـے دونـے عادت نیست فقط دوست داشتن محضـــﮧ ' ڪنارم ' هستـے و بازم بهونـــﮧ هامو میگیرم میگم واے ، چقدر سرده میام دستاتو میگیرم یـــﮧ وقت تنها نرے جایـے ڪــﮧ از تنهایـے میمیرم از این جا تا دم در هم برے دلشوره میگی...
21 دی 1393

تاریخ اشنایی ...

  تاریخ اشنایـے من و عشقم سجاد و خونواده ها   تاریخ آشنایـے : 3 / آذر / 1393 ( چهارشنبـﮧ ) ساعت : 21:35 ( شب ) منزل خالــﮧ ے عزیزم با حضور : مامان و باباے سجاد ، مامان و بابا و داداش خودم خالـــﮧ و شوهرخالـــﮧ و دختر و پسرش و با حضور گل و گل سبد مجلس منو عشقم اولین صحبت هاے منو عشقم با حضور دخترخالم : همون شب در ساعت 22:15 با ڪلـے استرس جالبش اینجاس از بس با ناخنم ور رفتم ڪــﮧ شیڪست سجاد هم نگام میڪرد یڪدفعــﮧ گفت : شیڪستـے     ...
21 دی 1393