ماماטּ فاطمـــــﮧماماטּ فاطمـــــﮧ، تا این لحظه 27 سال و 10 روز سن دارد
بابا سجاנبابا سجاנ، تا این لحظه 32 سال و 18 روز سن دارد
پیـפند ماماטּ פ باباپیـפند ماماטּ פ بابا، تا این لحظه 3 سال و 11 ماه و 17 روز سن دارد
נخترمـפטּ آيليـטּנخترمـפטּ آيليـטּ، تا این لحظه 3 سال و 11 روز سن دارد
פب فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماפب فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ما، تا این لحظه 4 سال و 10 روز سن دارد

♥ فرشتـــﮧ ے ڪـפچولوے ماماטּ פ بـابــا آیلیـטּ ♥

11 ماهگیت مبارک عزیزم ...

    دختر نازم 11 ماهگیت مبارک باید بگم که خیلی شیرینی و خیلی شیطونی من و بابا سجاد کلی عاشقتیم ، یعنی واست میمیریم عزیزکم ، من به همچین دختری مینازم 11 ماه از زمینی شدنت میگذره و من چقد خوشبختم ، خدایا ممنونم بابت هدیه ی زیبایت باید بگم کلی چیز میز یاد گرفتی : دست میزنی ، اگه تلویزیون اهنگی پخش کنه میرقصی و دست میزنی و میخندی ، اگه بهت بگم دست دست کلی دست میزنی و ذوق میکنی ، خیلی فضولی به همه چی دست میکشی ، اجازه نمیدی مامانی بره WC کلی گریه میکنی ، 24 ساعته سرت تو کشوی میز تلویزیونه ، اگه بهت بگم آیلین گاز بگیر ناجور میگیری جوری که میمیرم از درد ، 6 عدد مروارید خوشکل داری که م...
18 آبان 1395

دخترم ...

  تو آمدی و خدا خواست دخترم باشی بهترین غزل توی دفترم باشی تو آمدی که بخندی ، خدا به من خندید و استخاره زدم ، گفت آیلینم باشی خدا کند که ببینم عروس گلهایی خدا کند که تو باغ صنوبرم باشی خدا کند که پر از عشق مادرت باشی خدا کند که پر از مهر مادرم باشی همیشه کاش که یک سمت ، مادرت باشد تو هم بخندی و در سمت دیگرم باشی تو آمدی که اگر روزگارمان بد بود تو دست کوچک باران باورم باشی بیا که روی لبت باغ یاس می رقصد بیا گلم که خدا خواست دخترم باشی تو آمدی و خدا خواست از همان اول تمام دلخوشی روز آخرم باشی   تی جان بیمیرم دخترکم   ...
10 آبان 1395